• ____________________________________________________________________________________________________________

Sčítací hárok 1869 – predná strana

Sčítanie obyvateľstva z roku 1869 – predná strana
(klikni na obrázok)


 

Maďarsky  Slovensky
Ország  Krajina
Megye  Kraj
Község  Obec
Utza  Ulica
Házszám  Číslo domu
A lakás van ?  Čo sa nachádza v dome ?
pinczében  pivnica
földszint  prízemie
félemeleten  medziposchodia
hányadik emeleten  počet poschodí
padláson  podkrovie
A lakást képezi hány  izby, ktoré sa nachádzajú v dome
szoba  spálňa
kamra  komora
elöszoba  obývačka, alebo veľmi malý vestibul/foyer
konyha  oddelená kuchyňa
  
Csupánlakásraszolgál-e  dom sa využíva len na obývanie
Üzletre is szolgál-e, ésmilyenre?  Bol využitý na obchod, ktoré časti?
bolt ?  obchod, predajňa
kamra ?  komora
pincze ?  pivnica
félszer (szin) ?  sklad pripojený k domu
raktár ?  sklad
istálló ?  maštaľ, stajňa
Akol (hodály) ?  ovčinec
csür (pajta) ?  stodola
  
  

Použité číslovky – slovom

egy  jeden
ketto  dva
három  tri
négy  štyri
öt  päť
hat  šesť
hetes  sedem
nyolc  osem
kilenc  deväť

Comments are closed.