• ____________________________________________________________________________________________________________

Čo to je …

     Keď sme boli deti, radi sme čítali a to hlavne chlapci príbehy, v ktorých sa niečo hľadalo, po niečom či niekom pátralo. Vtedy to bola hlavne kniha Traja pátrači, v ktorej na základe rôznych indícií mladí chlapci riešili rôzne záhady… Neskôr to boli detektívky, ale napríklad aj klasické westernovky patrili do rovnakej skupiny. Veď indiánski stopári dokázali len na základe stôp v zemi, odtrhnutej vetvy zo stromu, či teplého popola určiť, čo a kedy sa na danom mieste udialo. Človek dospeje, ale tá túžba odhaľovať záhady ostáva. A určite aj mnohým z vás. Veď nakoniec aj také vylúštenie krížovky, či sudoku je určitým druhom detektívky. Ta túžba hľadania pokladov je v nás hlboko zakorenená od najmladšieho veku, veď aj preto je celosvetová hra zvaná geocaching, to jest hľadanie ukrytých pokladov po celom svete pomocou gps, tak obľúbená.

     Ale je tu ešte jeden druh záhady, pri ktorej sa každý z nás môže zahrať na súkromného detektíva. Je to hľadanie a spoznávanie vlastných predkov. Žiadne imaginárne príbehy v knihách, žiadne cudzie poklady ukryté v zemi. Ale skutoční ľudia, ktorí kedysi žili v určitej dobe, na určitom mieste a čo je na tom najviac fascinujúce, že to boli naši konkrétni predkovia, rodinní príslušníci, rodina. Kde žili, ako žili, čím boli, kedy sa narodili, akého vierovyznania boli, s kým sa zosobášili, koľko deti mali, v akom veku zomreli a čo bolo príčinou ich úmrtia… To je len niekoľko údajov, ktoré sa dajú zistiť na základe rôznych prameňov. Ale pri troche šťastia sa možno dozvedieť oveľa viac….

     A tak nič nebráni tomu, aby sme sa do odhaľovania tohto nášho rodinného príbehu pustili. Zvedaví, vzrušení, plní očakávania, veď možno práve ja pochádzam z nejakej významnej šľachtickej rodiny, alebo aspoň významného rodu….
A možno z takéhoto rodu pochádzate práve Vy…

Čo je teda vlastne tá genealógia?

Genealógia alebo rodopis je pomocná historická veda skúmajúca vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami. Prezentuje aj s tým súvisiace biologické, historické, sociologické a právne dôsledky.

Rodopisné bádanie vychádza od jedinca – príslušníka rodu buď ako ploditeľa (rodiča) alebo splodeného (zrodeného) a podľa toho skúma jeho rodinné vzťahy k predkom (ascendentom) alebo k potomkom (descendentom).

Súhrn predkov jedinca sa nazýva vývod. Vývod zvykol byť hodnotený obzvlášť po právnej stránke, keď išlo o nástupníctvo na trón, zverenectvo či dedičstvo, v dnešnej dobe je dôležitou pomôckou pri biologickom a sociologickom skúmaní, ukazuje vplyvy dedičnosti a znázorňuje vzájomné prestupovanie najrôznejších spoločenských vrstiev v jednotlivých rodoch.

Potomstvo jednotlivca (páru jedincov) sa nazýva rozrod pokiaľ ide o všetkých potomkov po meči aj po praslici alebo rodokmeň pokiaľ sa prihliada iba k potomkom mužských členov (t. j. k osobám s rovnakým rodovým menom).

Zdroj: sk.wikipedia.org

Ako začať?

Základným prameňom pri tvorbe rodostromu sú cirkevné matriky.  Tie sú uložené v jednotlivých štátnych archívoch a sú vedené spred roku 1895. Preto je nevyhnutné získať dôveryhodný údaj, ktorý vás posunie pred tento rok. Tieto údaje získate zo sobášnych, či úmrtných listov vašich starých rodičov, náhrobných kameňov, rozprávania starších príbuzných či príslušných matričných úradov. Zároveň potrebujete vedieť vierovyznanie a názov obce, v ktorej sa príslušná udalosť stala. A ak sa teda dostanete do obdobia pred rok 1895, máte otvorenú cestu, po ktorej sa môžete smelo pustiť. Samozrejme matriky nie sú jediným prameňom pri hľadaní svojich predkov. Veľmi často Vám pomôžu napr. sčítacie hárky zo sčítania obyvateľstva z rokov 1869 a 1857. A ak bol váš predok vojak, pomôžu vám zas vojenské archívy….

Jednotlivé údaje, ktoré získate pri svojom bádaní, môžete vkladať do genealogických programov. Tie vám vytvoria z údajov prehľadné tabuľky, grafy ba aj celé rodostromy v rôznych podobách. Svoje výsledky môžete publikovať aj na internete. A možno sa tak skontaktujete s príbuznými aj mimo Slovenska, ktorí sú potomkami vášho predka. Toho, ktorý odišiel v minulosti v čase vysťahovalectva napr. do Ameriky a o ktorom ste ani netušili.

Je toho veľa, čo by mal taký bádateľ, ktorý to so svojim bádaním myslí vážne, vedieť. Ale skúsenosti získate jedine vtedy, keď sa do toho pustíte. A ak narazíte na nejaký problém, netreba to vzdávať.  Informujte sa na rôznych fórach. Prípadne napíšte nám a možno slepá ulička, na ktorú sa dostanete, prestane byť slepou….

A preto neváhajte a urobte si svoj vlastný rodokmeň. Venujte ho sebe, svojim rodičom, starým rodičom… Darujte im originálny darček – kus vlastnej histórie.

 

Comments are closed.