• ____________________________________________________________________________________________________________

Matrika – úmrtná

zdroj slovakgen.com, internet

Úmrtná matrika nám napovie vek v čase úmrtia, čo nám pomôže určiť aspoň približný dátum narodenia, meno manželky alebo rodičov, prípadne či dotyčná osoba bola vdovec alebo vdova. Často sa uvádza aj príčina smrti.

V jednotlivých matrikách môžu byť rôzne variácie záznamov, ktoré sa menili podľa toho, v akom časovom období boli písané, pričom sa tam odrážajú aj oblastné rozdiely.

ukážka úmrtnej matriky, rok 1871, latinsky jazyk, originál
(klikni na obrázok)

 

 

 

 

 

 

Preklad koloniek v úmrtnej matrike

Maďarsky / Hungarian

Latinsky / Latin

Slovensky / Slovak

Anglicky / English

Halottak Anyakönyve

Matricula Defunctorum

Zomrelí

Death Records

 

Maďarsky / Hungarian

Latinsky / Latin

Slovensky / Slovak

Anglicky / English

Folyószám

Numerus Currens

poradové číslo

Entry Number

A halálozás éve és napja

Annus et dies obitus

Dátum úmrtia

Date of Death

Neve és allása, ugyszintén a megholt hitvestársáé vagy szülei-é

Nomen, et Conditio defuncti item ejus Conjugis et parentis

meno zosnulého, stav, manžel(ka), rodičia

Deceased’s name, occupation, spouse / parents

Születése és lakhelye, házszám

Locus Originis et habitationis NumerusDomus

miesto narodenia a číslo domu

Place of Birth and Number

fl

masculin.

muž

Male

foeminin.

žena

Female

Kora

Aetas

vek

Age

A betegség vagy más halálnemnek megnevezése

Morbus sive aliud genus mortis

Príčina

Illness or Other Cause of Death

A temetés helye és napja

Locus et dies Supulturae

miesto, kde je pochovaný, dátum

Funeral Location and Date

A temtést végzö pap neve

Nomen Sepelientis

Meno kňaza

Name of Clergy Officiating

Comments are closed.