• ____________________________________________________________________________________________________________

Sčítací hárok 1869 – predná strana

Sčítanie obyvateľstva z roku 1869 – predná strana
(klikni na obrázok)


 

Maďarsky   Slovensky
Ország   Krajina
Megye   Kraj
Község   Obec
Utza   Ulica
Házszám   Číslo domu
A lakás van ?   Čo sa nachádza v dome ?
pinczében   pivnica
földszint   prízemie
félemeleten   medziposchodia
hányadik emeleten   počet poschodí
padláson   podkrovie
A lakást képezi hány   izby, ktoré sa nachádzajú v dome
szoba   spálňa
kamra   komora
elöszoba   obývačka, alebo veľmi malý vestibul/foyer
konyha   oddelená kuchyňa
   
Csupánlakásraszolgál-e   dom sa využíva len na obývanie
Üzletre is szolgál-e, ésmilyenre?   Bol využitý na obchod, ktoré časti?
bolt ?   obchod, predajňa
kamra ?   komora
pincze ?   pivnica
félszer (szin) ?   sklad pripojený k domu
raktár ?   sklad
istálló ?   maštaľ, stajňa
Akol (hodály) ?   ovčinec
csür (pajta) ?   stodola
   
   

Použité číslovky – slovom

egy   jeden
ketto   dva
három   tri
négy   štyri
öt   päť
hat   šesť
hetes   sedem
nyolc   osem
kilenc   deväť

Comments are closed.