• ____________________________________________________________________________________________________________

Rodokmeň zadarmo

Záujem o vytvorenie si vlastného rodokmeňa neustále rastie. Dôvodom je aj internet, vďaka ktorému si pri troche šťastia môže vytvoriť rodokmeň prakticky každý a to bez potreby vynaloženia väčších finančných prostriedkov – dokonca úplne zadarmo. Jediné, čo potrebujete vložiť do výskumu je Váš čas.

Hlavným zdrojom sú cirkevné matriky, ktoré sú uložené v príslušných štátnych archívoch, ale veľká časť je zverejnená aj na internete. A to vďaka Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní (mormóni), ktorí na základe zmluvy so Slovenskou republikou prefotili matričné knihy na mikrofilmy, vďaka čomu ich v archívoch môžete študovať na čítacích zariadeniach. Avšak mormóni tieto mikrofilmy zverejnili aj na internete, na svojej stránke www.familysearch.org a to pre každého a úplne zadarmo.

Cirkevné matriky odovzdané do archívoch a teda sú na mikrofilmoch sú vo väčšine prípadov vedené do roku 1895, avšak mnohé tento rok presahujú. Tu ale nastáva problém, keďže platí zákon o ochrane osobných údajov a matričný zákon, matriky, ktoré obsahujú roky nad 1906 nemôžu byť zverejnené a preto museli byť z internetu stiahnuté. Žiaľ, stiahnutý bol celý zväzok matriky, nie len tie vyššie roky. Preto sa môže stať, že práve matrika, v ktorej potrebujete listovať nebude zverejnená, aj keď sa na mikrofilme nachádza. Vtedy pomôže už len návšteva príslušného archívu, využiť genealogické fóra alebo požiadať genealóga o pomoc.

Aký postup teda zvoliť?

 1. Získať najstaršie známe údaje o Vašom predkovi – údaje, ktoré Vás bezpečne dovedú pred rok 1895 – dátumy narodenia, sobáša, úmrtia, názov obce, odkiaľ pochádzali a vierovyznanie (matriky sú vedené podľa obcí a vierovyznania). Ako sa k takýmto údajom dopracovať, čítajte v článku Skôr ako navštívime archív.
 1. Ak už máme názov obce a vierovyznanie, potrebujeme zistiť zachovalosť matrík z príslušnej obce. Tu nám pomôže kniha Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia od Jany Sarmányovej, ktorá je tiež na internete na adrese: http://csaladfa.palmai.eu/felvidekiak/ Je to síce v maďarčine, ale do okienka stačí napísať slovenský názov obce a stlačiť Keress. Alebo skúste hore na stránke v sekcii MATRIKY, či sa tam príslušná obec nachádza (obce sa dopĺňajú priebežne). Zatiaľ tam sú len rím.kat. matriky, aj to len časť, avšak sú tam aj priame odkazy na online matriku.
 1. Ak už máte vierovyznanie a obec, prípadne aj roky, hľadajte na stránke http://www.familysearch.org/, či je príslušná matrika online a či sú zverejnené aj roky, ktoré potrebujete. Ak je všetko tak ako má byť, nič už nebráni ponoriť sa do štúdia matriky. Netreba však zabudnúť aj na dôležitý zdroj – Sčítanie obyvateľstva z roku 1869, ktoré je tiež online. Aj keď je to trocha náročné na čas, je to hlavne zadarmo, teda keď nepočítame poplatky za internet.
 1. Ak natrafíte na nejaký problém, využite niektoré genealogické fórum, kde Vám určite radi pomôžu, prípadne využite kontaktný formulár.
 1. Údaje, ktoré získate je možné prehľadne spracovávať v niektorom z genealogických programov.

 

Chcete rodokmeň ako darček pre niekoho, ale nemáte čas sa výskumu venovať?

Napíšte svoju predstavu cez kontaktný formulár alebo priamo na adresu slovakgen@gmail.com a my Vás prípadne skontaktujeme s niekým, kto príslušné údaje vyhľadá za Vás, pričom dôveryhodnosť údajov potvrdí snímkami z matrík a s kým si dohodnete ďalší postup.

Čo môže obsahovať výskum?

 1. Podľa požiadaviek mužskú aj ženskú líniu s dátumami narodenia, sobáša a úmrtia…
 2. Všetkých súrodencov ako aj deti…
 3. Dátumy úmrtia s príčinou úmrtia, pokiaľ bude uvedená…
 4. Komplet správu o výskume
 5. Grafické znázornenie rodostromu… [1] [2] [3]
 6. Prehľadné tabuľky, rodinné listy, rôzne štatistiky….
 7. Fotografie z matrík z hlavných udalostí… [1]
 8. Výstup vo formáte .ged, ktorý môžete využiť v akomkoľvek genealogickom programe…
 9. V prípade záujmu uverejnenie rodostromu na internete pre prípadne skontaktovanie sa príbuzných známych aj neznámych z celého sveta….

Comments are closed.