• ____________________________________________________________________________________________________________

Sčítanie obyvateľstva 1869 – preklad koloniek…

Comments are closed.