• ____________________________________________________________________________________________________________

Kontakt

Potrebujete s niečím poradiť? Skúste opísať svoj problém. V prípade záujmu o zhotovenie rodostromu, zašlite najstaršie údaje, ktoré máte (mená, dátumy, názvy obcí a vierovyznanie). Po zistení dostupnosti matrík budete bližšie informovaní o možnostiach.

 

Comments are closed.