• ____________________________________________________________________________________________________________

Koľko to stojí

Na stránkach, ktoré sa zaoberajú pomocou pri vytváraní rodostromu sa dozviete, že cenu za rodokmeň nie je možné presne určiť, preto sú tam uvedené len približné (dych vyrážajúce) sumy. Ale zaplatiť desiatky až stovky eur ešte neznamená, že získate svoj vytúžený rodokmeň. Dôvod?

Ten je jednoduchý. Súkromný genealóg si účtuje aj položky, ktoré s výskumom priamo nesúvisia. Sú to najmä poplatky za čas strávený cestovaním (do príslušného archívu), výskumný čas za hodinu výskumu, cestovné výdavky, napríklad cenu benzínu, stravu, nocľah… a samozrejme  archívne a iné správne poplatky. Tieto poplatky musíte zaplatiť bez ohľadu na to, či genealóg nejaké údaje zistí, alebo nie. Platíte aj za negatívnu správu. A čím je problém v hľadaní väčší, tým je potrebný dlhší čas na vyhľadávanie, čo znamená vyššiu platbu. Pritom potrebné údaje sa napriek profesionalite genealóga nemusia nájsť. Preto si žiadateľ vždy určuje výšku sumy, ktorú je ochotný za výskum zaplatiť. Prípadné navýšenie sa rieši až po vzájomnej dohode.

Možnosti výskumu

Je však ešte niekoľko základných možností, ako svoj rozpočet na výskum niekoľkonásobne znížiť.

  1. Požiadať príslušný Štátny archív o vyhotovenie genealogického výskumu. Žiaľ, z personálnych dôvodov už archívy nemajú povinnosť túto službu vykonávať pre slovenských žiadateľov. Pre zahraničných žiadateľov archívy genealogické výskumy vyhotovujú na základe písomnej žiadosti. Cena sa pohybuje v rozsahu 13-22€ za hodinu výskumu. Ak Vám táto možnosť vyhovuje, stačí požiadať niekoho známeho z okolitých krajín, napríklad z ČR, aby požiadal príslušný archív o vyhotovenie výskumu. Žiadosť možno podať aj mailom.
  2. Požiadať známeho, ktorý má čas a chuť, aby osobne navštívil príslušný archív a pokúsil sa vyhľadať potrebné údaje. V tomto prípade sa rozpočet podstatne zníži, nakoľko platiť budete len prípadne cestovné náklady a archívne poplatky, ktoré sú 1,5€ za predloženie jedného zväzku matriky. Táto možnosť je relatívne lacná, avšak riziko, že Váš známy sa v matrikách nedostatočne zorientuje a nájde len málo údajov, prípadne žiadne, je veľké. Prípadne sa ľahko môže dostať na vetvu, ktorá nepatrí do Vašej línii a výsledok bude taký, že síce budete mať pekný rodokmeň, ale osoby v ňom nebudú Vaši predkovia :).
  3. A preto ďalšou možnosťou je Vaša osobná návšteva archívu. Riziko z bodu č. 2 tu síce ostáva, hlavne keď chýbajú skúsenosti, ale osobne môžte priamo zhodnotiť, či máte šťastie a výskum Vám ide bez väčších problémov, prípadne zvážiť, že neviete ako ďalej a pokračovať vo výskume jednou s ďalších možností.
  4. A výskum zadarmo?

  5. Avšak najlacnejšia možnosť, aj keď časovo najnáročnejšia, je prehľadávanie matrík priamo z pohodlia domova. Mnohé matriky je dnes už možné prehliadať online priamo na internete. Takto Vám výdavky za výskum klesnú až takmer k nule. Nevýhodou je, že študovať matriky na internete je dosť časovo  náročne. A ak narazíte na nejaký problém, je veľa diskusných fór, kde môžete svoj problém zverejniť a bude Vám poradené a zadarmo. Takúto otázku môžte položiť aj na našom fóre, prípadne napísať cez kontaktný formulár.  
  6. A ako posledná možnosť…

  7. Požiadate o výskum cez kontaktný formulár. Ak napriek všetkému, čo tu bolo a je napísané sa neviete odraziť a potrebujete usmerniť ako a kde začať, napíšte cez kontaktný formulár svoje údaje a čo potrebujete. My sa pokúsime Vás nie len usmerniť, samozrejme bez poplatku, ale v prípade záujmu začneme po dohode aj priamo s tvorbou Vášho rodokmeňa. Bližšie informácie v článku: Rodokmeň zadarmo.

Tak si poďme zhrnúť výhody a nevýhody jednotlivých možností:

——————————————————————————————————————————————————–

Súkromný genealóg

výhody: Nenahraditeľné skúsenosti, vedia sa rýchlo zorientovať v problematike, bezproblémové čítanie matrík, vedia použiť aj iné zdroje ako sú matriky,  z časového hľadiska je výskum ukončený v krátkom čase a pod.

nevýhody: Relatívne vysoké poplatky, okolo 25 € za hodinu výskumu, jedna vetva okolo 500 €. Spoplatnené sú aj výdavky súvisiace s cestovaním, stravou, ubytovaním, správne poplatky v archíve a pod. Platí sa aj za negatívny výskum.

Niektoré cenníky nájdené na internete:

http://www.brindza-genealogy.wbl.sk/Koko-stoji-rodokmen.html

http://www.historici.sk/ceny.php

www.centroconsult.sk/genslo/prices.html

——————————————————————————————————————————————————–

Štátny archív

výhody: Nenahraditeľné skúsenosti, vedia sa rýchlo zorientovať v problematike, bezproblémové čítanie matrík, používajú aj iné zdroje ako sú matriky, a pod.

nevýhody: Archívy nevyhotovujú výskum pre domácich žiadateľov. Dlhšia čakacia lehota (cca 3 mesiace), výstup je vo forme komentára a jednoduchého grafického znázornenia. Poplatok je 13,27 € za hodinu výskumu do roku 1850, pred týmto rokom je to už 19,91€ – 21,57 € za hodinu výskumu. Platí sa aj za negatívny výskum.

——————————————————————————————————————————————————–

Príbuzní a známi z okolia príslušného archívu, prípadne osobná návšteva archívu

výhody: Platíte len archívne poplatky 1,5€ za jeden zväzok matriky. Poplatky za dopravu, stravu či ubytovanie odpadajú, prípadne sú len minimálne, neplatíte negatívny výskum.

nevýhody: Úspešnosť výskumu závisí na šikovnosti človeka, ktorý výskum robí, riziko získania chybných údajov, prípadne pre neskúsenosť nedokáže sa dostať hlbšie do minulosti, zle vyhodnotený údaj, ktorý ho zavedie na falošnú stopu.

——————————————————————————————————————————————————–

Online výskum

výhody: Finančne Vás to nič nestojí. Nepotrebujete sa uvoľniť z práce, výskum robíte vo svojom voľnom čase, v pohodlí domova, záznamy z matrík si môžte stiahnuť priamo do svojho počítača. Priamo zažívate ten pocit, keď sa pred Vami otvára minulosť Vašich predkov.

nevýhody: Nie všetky matriky sú online. Platí všetko viď vyššie + časovo najnáročnejšie, nakoľko v matrikách sa ťažšie orientuje. Listovanie je spomalené, nakoľko sa načítavajú fotografie, čo pri pomalšom pripojení môže spôsobovať spomaľovanie.

Matriky online sa nachádzajú na adrese:

www.familysearch.org

——————————————————————————————————————————————————–

OSLOVTE NÁS…

Neviete ako začať? Ako získať počiatočné údaje? Neviete ako ďalej? Potrebujete radu? Chceli by ste spoznať svojich predkov, ale vyššie uvedené možnosti Vám nevyhovujú? Kontaktujte nás cez kontaktný formulár.

Bližšie informácie  o pomoci zdarma tu: Genealogický výskum bez poplatku…

 

Comments are closed.